USLUGE

  • Dekoracije

 

Kategorija dekoracije odnosi se na par stavki koje imamo u ponudi a razvijaće se kao poseban sektor naše firme:

 

*Dekoracija sale - jeste način transformacije prostora za proslavu u kombinaciji sa LED rasvetom koju možemo da Vam ponudimo. Pod dekorom sale smatramo dodavanje ukrasnih elemenata, sakrivanje plafona, oblaganje nosača opreme platnima i konstukcijama. Drugi segment dekora jesu dekoracije balonima punjenim helijumom, figure od balona, motivi pa sve do zahtevnijih segmenata samog dekora za koji angažujemo stručne saradnike (cvetni aranžmani, presvlake za stolice, mašne, ukrasi za goste, pokloni...).